Användbara länkar för tryckkärlsfrågor

Tryckkärlsdirektivet

AV:s föreskríft om tryckbärande anordningar 1999:4
AV:s föreskríft om tryckkärl 1999:6
Tolkningar av Tryckkärlsdirektivet (guidelines)
Godkända icke-standardiserade material (EAM-material)
Anmälda organ och godkända tredjepartsorgan

Harmoniserade standarder

Godkända harmoniserade standarder
Ändringar i SS-EN 13445
Frågor och svar på SS-EN 13445
Skicka in fråga om SS-EN 13445

Samverkande konsultföretag

PEA Service