Användbara länkar för VB/VBA-programmerare
(många med egna länkar till andra sidor)


―  Visual Basic 6 och Visual Basic .NET

Bryan Stafford's vbVision
Karl E. Peterson's One-Stop Source Shop
Rod Stevens's VB-helper

―  Excel-VBA

Excel-vba.com
Excel VBA Examples

―  Word-VBA

MS Word MVP FAQ