Vi arbetar som konsulter inom

  • IT
    • Bygger Windows-program i Visual Basic och Access

  Svar på programmeringsfrågor Visual Basic
    Access
    Office VBA
    ADO .NET
  Länkar Användbara länkar

  Läs om Learning Trees kurser

  PED - det europeiska tryckutrustningsdirektivet Beskrivning
    Bestäm kategori
    LänkarUcoTek AB
Adress: Irisdalsvägen 1, S-144 61 Rönninge
Telefon: 08-532 543 79, 070-768 66 90
Telefax: 08-532 543 79
E-post: info@ucotek.se